EDVİYE


EDVİYE
(Devâ. C.) İlâçlar, devâlar

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • edviye — (A.) [ ﻪیودا ] ilaçlar, devalar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • EDVİYE-İ MÜESSİRE — Te sirli ilaçlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜFREDAT — Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri. * Bir şeyin içindekiler. * Basit ve gayr i mürekkeb şeyler. * Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları. * Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler. * Gr: Bir ibareyi meydana getiren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük